Privacy Policy

Huyskens Tuinmachines V.O.F, gevestigd aan Minoorstraat 2A 4884 JH Wernhout, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:
Minoorstraat 2A
4884 JH Wernhout
06-51245240
Info@martijnhuyskens.nl
 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Huyskens Tuinmachines V.o.f. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboorteplaats
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
• Bankrekeningnummer
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@martijnhuyskens.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
 Huyskens Tuinmachines v.o.f. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Verwerken bestelling;
• Afhandeling betaling;
• Aflevering goederen en diensten;
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
• Verbetering ten aanzien van onze dienstverlening;
• Verbetering van onze website om daarmee het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
• Verwerking van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, (denk bijvoorbeeld aan gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte).
 

Geautomatiseerde besluitvorming
Huyskens Tuinmachines v.o.f. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Huyskens Tuinmachines v.o.f. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
•Document Termijn Administratie gewasbescherming – 7 jaar
•Financiële administratie en correspondenties – 7 jaar
 

Delen van persoonsgegevens met derden
Huyskens Tuinmachines v.o.f. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Martijn Huyskens Tuinmachines blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Huyskens Tuinmachines v.o.f. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies op de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Martijn Huyskens Tuinmachines gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-watdoe-
ik-ermee/
 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:
 

Google.com
1P_JAR, APISID, CONSENT, SAPISID, SID, SIDCC
Deze cookies worden gebruikt voor Google analytics. Voor onder andere het meten van het aantal
bezoekers, de periode die op de site doorgebracht wordt en die zien waar de bezoeker vandaan
komt.
 

Hotjar.com
 _hstc, _ga, _gaexp, hubspotutk, intercom-lou-c5ke8zbr, messageUtk,
mp_6d7c50ad560e01715a87a117a2fbd90_mixpanel, mp_hj_mixpanel, optimizelyBuckets,
optimizelyEndUserId, optimizelySegments
Deze cookies worden gebruikt door Hotjar, een applicatie om inzicht te verkrijgen in het gebruik van de website, en zodat we deze daarop aan kunnen passen om voor een betere gebruikerservaring te zorgen.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Huyskens Tuinmachines v.o.f. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@martijnhuyskens.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Huyskens Tuinmachines v.o.f. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Huyskens Tuinmachines v.o.f. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@martijnhuyskens.nl

 
 
© Websites Enzo
Huyskens Tuinmachines